Kullanım Koşulları

İşbu internet sitesi (“İnternet Sitesi”) Radyo Dinleme Platformu (“CanliRadyolar.Org”) tarafından faaliyete geçirilmiş olup İnternet
Sitesi’nin tüm hakları CanliRadyolar.Org ‘a aittir. İnternet Sitesi’ni kullanmak, İnternet Sitesi’nden yararlanmak ve İnternet Sitesi’ne
erişim sağlamak için lütfen aşağıda yer alan koşulları okuyunuz.

1. Radyo Dinleme Platformu, İnternet Sitesi’ni ve/veya İnternet Sitesi’nde yer alan/alacak olan bilgileri, formları, her türlü içeriği ve/veya
işbu Kullanım Koşulları’nı dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. İnternet Sitesi’nde sunulan hizmetlerden/bilgilerden yararlanan
veya herhangi bir şekilde, herhangi bir amaçla İnternet Sitesi’ne erişim sağlayan üçüncü kişiler (“Kullanıcı”), aşağıdaki kullanım koşullarını kabul
etmiş sayılmaktadırlar.

2. İşbu Kullanım Koşulları’nın konusu, Radyo Dinleme Platformu tarafından belirlenen her türlü haber, fotoğraf, yazı, görsel-işitsel ürün, herhangi
bir veri, eser vasfını haiz olan ya da olmayan herhangi bir fikir ve sanat ürünü ve/veya herhangi bir bilginin İnternet Sitesi üzerinden paylaşılması,
üçüncü kişilerin erişimine sunulması ile bunlarla sınırlı olmaksızın tek taraflı olarak Radyo Dinleme Platformu tarafından belirlenecek çeşitli ürün
ve/veya hizmetlere ilişkin reklamlar, diğer web sitelerine, uygulamalara ilişkin linkler ve her türlü görsel-işitsel ve/veya görsel, işitsel esere (“İçerik”)
İnternet Sitesi aracılığıyla Kullanıcı tarafından ne şekilde erişim sağlanabileceğine ve söz konusu İçerik’in Kullanıcı tarafından ne şekilde kullanabileceğine
ilişkin sınırların belirlenmesidir.

3. Kullanıcı, İnternet Sitesi’ni yürürlükte bulunan tüm mevzuata, internet kullanımına ilişkin kurallara, işbu Kullanım Koşulları’na ve ayrıca Gizlilik/Kişisel
Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni’ne uygun olarak kullanacağını ve bütün hizmetlerden yararlanmak, ana sayfa ve alt sayfalarda gezinmek,
her türlü İçerik’e erişmek dahil İnternet Sitesi aracılığıyla gerçekleştireceği eylemlerde ve İnternet Sitesi üzerinden yaptığı tüm işlemlerde hukuki ve
cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. Kullanıcı’nın İnternet Sitesi’nden yararlanma ve İnternet Sitesi’ne erişimden dolayı uğrayabileceği zararlardan Radyo Dinleme Platformu veya
doğrudan ve/veya dolaylı olarak yayımladığı radyo yayınlarının içeriğinden herhangi bir şekilde sorumluluğu bulunmamaktadır. Radyo dinlemenin
kesintiye uğraması, silinmesi, linkinin kaybolması, canlı yayınların veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, sistem hatası; İnternet
Sitesi’ne erişimin gerçekleşmemesi hususunda Radyo Dinleme Platformu herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

5. Kullanıcı, İnternet Sitesi’ni kullanarak Radyo Dinleme Platformu, diğer kullanıcılar ve/veya üçüncü kişiler aleyhine hiçbir faaliyette
bulunmayacaktır. Kullanıcı’nın mevzuata ve işbu Kullanım Koşulları ve ayrıca Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni’ne
aykırı olarak, İnternet Sitesi üzerinden/İnternet Sitesi aracılığıyla gerçekleştirdiği/gerçekleştireceği faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin
uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Radyo Dinleme Platformu’muzun doğrudan ve/veya dolaylı, hukuki ve cezai hiçbir
sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcı, işbu maddedeki taahhüdüne aykırı davranarak Radyo Dinleme Platformu ve/veya üçüncü kişilere
herhangi bir zarar vermesi halinde maddi-manevi, menfi-müspet her türlü zararı ayrıca bir mahkeme kararına gerek kalmaksızın, ilk talep
anında derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6. Kullanıcı, Radyo Dinleme Platformu ve/veya üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarını sarsacak, zedeleyecek, kişilik haklarına tecavüz niteliği
taşıyacak fiilleri gerçekleştirmeyeceğini; insan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olacağını; kişileri eleştiri sınırları ötesinde küçük
düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler kullanmayacağını; aksi halde hukuki ve cezai tüm sorumluluğun tarafına ait olacağını
kabul, beyan ve taahhüt eder.

7. Radyo Dinleme Platformu, İnternet Sitesi ve İçerik üzerinde yasal olarak hak sahibidir. İnternet Sitesi’nin ve/veya İçerik’in Radyo Dinleme
Platformu tarafından sağlanacak koşullar dahilinde Kullanıcı tarafından kullanılması, erişilebilir olması Kullanıcı’ya hiçbir fikri ve sınai
mülkiyet hakkı ve/veya herhangi bir hak sahipliği, tasarruf yetkisi vermez.

8. Radyo Dinleme Platformu, İnternet Sitesi’nin ve hizmetin kullanımının sınırını ve şeklini tek taraflı olarak değiştirebilir; dilediği zaman
hiçbir süre sınırlaması olmadan İnternet Sitesi’nin ulaşılabilirliğini ve sistemin çalışmasını, Kullanıcı’ya verdiği hizmeti, temin ettiği
ayrıcalıkları geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir; hizmeti ve İnternet Sitesi’ni ve İçerik’i, kullanım şeklini ve amacını,
kullanım ve yayınlama tekniğini değiştirebilir; kullanım süresini uzatabilir/kısaltabilir, kullanımını kısıtlayabilir veya tamamen durdurabilir;
kullanım amaçlarında her türlü değişikliği yapabilir ve işbu Kullanım Koşulları’nı sona erdirebilir veya değiştirebilir. Kullanıcı, sistemin geçici
bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulması ve/veya koşulların değiştirilmesi halinde, herhangi bir kazanılmış hak iddiasında
bulunmayacağını ve Radyo Dinleme Platformu’nun hiçbir sorumluluğu doğmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

9. Radyo Dinleme Platformu, Kullanıcı’lar tarafından eklenen yazı, yorum, fotoğraf, video vb. bilgileri her zaman değiştirme, silme hakkını
saklı tutmaktadır. Radyo Dinleme Platformu, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Kullanıcı, İnternet
Sitesi’nde yer alan hizmetlerden yararlanırken, sisteme sadece yazı, yorum, mesaj, işaret, fotoğraf, video vb. yükleyebileceğini; yükleyeceği
yazı, yorum, mesaj, işaret, fotoğraf, video vb. tamamının kendisine ait olduğunu; üçüncü kişilerin eser ve/veya hak sahibi olduğu herhangi
bir fikir ve sanat ürününü kullanmayacağını, üçüncü kişilerin haklarını hiçbir şekilde ihlal etmeyeceğini, aksi takdirde hukuki-cezai, maddi-manevi
tüm sorumluluğun tarafına ait olacağını ve Radyo Dinleme Platformu’nun bu nedenle herhangi bir zarara uğraması halinde, söz konusu zararı
ayrıca mahkeme kararına gerek kalmaksızın, ilk talep anında derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

10. Kullanıcı, Radyo Dinleme Platformu tarafından İnternet Sitesi’nin kullanılmasına ilişkin herhangi bir bilgi, üyelik vs. talep edilmesi veya
işbu Kullanım Koşulları’nın değiştirilmesi halinde, söz konusu bilgileri doğru, gerçeğe uygun ve eksiksiz olarak sağlayacağını ve gerekli
değişikliklere uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

11. İnternet Sitesi üzerinden, üçüncü kişilerin sahip olduğu veya işlettiği ve Radyo Dinleme Platformu’nun kendi kontrolünde olmayan web
sitelerine, uygulamalara ve/veya içeriklere ve/veya dosyalara Radyo Dinleme Platformu tarafından link vermek suretiyle bağlantı sağlanabilir.
Bu linkler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini, içeriğini veya işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi
ve/veya içerdiği bilgilere yönelik bir beyan, taahhüt veya garanti niteliği taşımamaktadır. İnternet Sitesi’nde yer alan reklamların tanıttığı,
taahhüt ettiği ürün veya hizmetler ve/veya İnternet Sitesi içerisindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler
vasıtasıyla erişilen web sitesinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Radyo Dinleme Platformu’nun hiçbir
taahhüdü, garantisi, hukuki ve/ veya cezai anlamda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

12. Kullanıcı, hiçbir şekilde İnternet Sitesi’ni, sunulan hizmeti kullanarak Radyo Dinleme Platformu’na ve/veya diğer kullanıcılara karşı veya
diğer kişi, kuruluş, kurumlara, topluma veya toplumun bir kesimine karşı tehdit, vahşet, hakaret, taciz, pornografik, kişileri yanıltıcı, aldatıcı,
eksik ve hatalı unsurlar içeren; suça, ırk ve etnik saldırıya, her türlü ayrımcılığa teşvik eden ve suç unsuru oluşturabilecek yorum, bilgi, fotoğraf vb.
öğeyi hiçbir şekilde paylaşmayacağını, bunlarla sınırlı olmaksızın Türk Ceza Kanunu ve diğer mevzuata ve uluslararası anlaşmalara aykırı olan,
suç veya kabahat olarak sayılmış eylemleri, fiilleri gerçekleştirmeyeceğini, bu yönde sözler sarf etmeyeceğini; bu tür eylem ve fiillerin oluşmaması
için gereken hassasiyeti göstereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu hususta doğacak bütün cezai ve hukuki sorumluluk Kullanıcı’nın kendisine
ait olacaktır.

13. Kullanıcı işbu Kullanım Koşulları’nda yer alan taahhütlerine aykırı davranarak Radyo Dinleme Platformu’nun ve/veya üçüncü şahısların fikri
ve sınai mülkiyet haklarını ihlal etmesi, herhangi bir şekilde zarara sebebiyet vermesi durumunda, ihlal sebebiyle hukuki ve cezai tüm sorumluluğun
tarafına ait olacağını; Radyo Dinleme Platformu’nun ve/veya ilgili hak sahiplerinin herhangi bir hukuki, idari veya cezai yaptırım, dava ile karşı
karşıya kalması halinde tek muhatabın kendisi olacağını ve maddi-manevi, menfi-müspet her türlü zararı ve/veya Radyo Dinleme Platformu’nun
üçüncü kişilere ödemek zorunda kalacağı bedelleri ayrıca mahkeme kararına gerek kalmaksızın, ilk talep anında derhal, nakden ve defaten tazmin
edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

14. İnternet Sitesi’ndeki her türlü fikir ve sanat ürününün, bilginin, materyalin kullanımı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri
başta olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde, Radyo Dinleme Platformu’nun iznine tabidir. Kullanıcı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
ve ilgili mevzuat kapsamında korunan herhangi bir fikir ve sanat ürününü, niteliği ne olursa olsun herhangi bir bilgi ve materyali Radyo Dinleme
Platformu’nun açık yazılı iznini almadan kullanamaz; herhangi bir fikir ve sanat ürünü, niteliği ne olursa olsun herhangi bir bilgi ve materyali
iletmek amacıyla İnternet Sitesi’ni kullanamaz. İçerik, İnternet Sitesi’nde bulunan her türlü haber, bilgi ve sair materyaller sadece Radyo
Dinleme Platformu’ndan yazılı izin alınması kaydıyla ve Radyo Dinleme Platformu’nun izin verdiği şart ve koşullarda kullanılabilir, Radyo
Dinleme Platformu’nun önceden yazılı izni olmaksızın 3. kişi ve kuruluşlara verilemez, kullandırılamaz, çoğaltılamaz, başka bir bilgisayara
yüklenemez, postalanamaz, sunulamaz ve yayınlanamaz. İnternet Sitesi’nin bütünü veya bir kısmı kaynak gösterilmeden başka bir web sitesinde
izinsiz olarak kullanılamaz. Kullanıcı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,
Türk Ticaret Kanunu, Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükümde Kararname, Türk Ceza Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine
riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi takdirde Radyo Dinleme Platformu’nun bu yüzden kamu kurumlarına
ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı/kalacağı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için Kullanıcı’ya aynen rücu hakkı saklıdır.

15. Kullanıcı, işbu Kullanım Koşulları’nın herhangi bir hükmüne aykırı davrandığı takdirde, Radyo Dinleme Platformu gerekli müdahalelerde
bulunma, hizmeti askıya alma, hizmetleri ve erişimi tamamen veya kısmen sınırlama, engelleme hakkına sahiptir. Kullanıcı işbu Kullanım
Koşulları’na aykırı davranması halinde, Radyo Dinleme Platformu’nun maddi-manevi, müspet-menfi her türlü doğrudan-dolaylı zararını ayrıca
mahkeme kararına gerek kalmaksızın, ilk talep anında derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

16. Kullanıcı, Radyo Dinleme Platformu’nun her türlü dijital kayıtları dahil defter ve kayıtları, mikrofilm ve İnternet Sitesi’nin kayıt ve verilerinin,
veri tabanında yer alan her türlü bilginin Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 193 anlamında geçerli, bağlayıcı ve kesin delil teşkil edeceğini ve
bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

17. İşbu Kullanım Koşulları’nın yorumlanmasında, uygulanmasında ve Kullanıcı ile Radyo Dinleme Platformu arasında çıkabilecek uyuşmazlıkların
çözümünde Türk Hukuku uygulanacak olup Samsun Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

18. İşbu Kullanım Koşulları, İnternet Sitesi’nde yayınlandığı an yürürlüğe girer ve herhangi bir şekilde İnternet Sitesi’ni kullanan, İnternet Sitesi’ne
giriş yapan Kullanıcı açısından ayrıca bir işleme gerek kalmaksızın bağlayıcı olur. Kullanıcı, işbu Kullanım Koşulları’nın güncel haline her zaman
İnternet Sitesi üzerinden erişebilir.